acceptedPage 1Page 1clockclosePage 1facebookPage 1Page 1linkedinPage 1Page 1searchsearchtwitterPage 1must-bg

Om museet

Museet i Gamle Stavanger

Norsk hermetikkmuseum ble etablert i 1982 som et minne over hermetikknæringen som fra 1860 til 1960 var en stor og betydningsfull industri i Stavanger. Museet ligger i en nedlagt hermetikkfabrikk i bydelen Gamle Stavanger. Utstillingene viser gammelt produksjonsutstyr fra perioden 1880 til 1925, og besøkende kan følge hele produksjonslinjen fra sardinene ble fanget til de ble lagt i boks. Hermetikkmuseet har store papirarkiver som dokumenterer virksomheten til de tidligere hermetikkfabrikkene som var etablert i Stavanger. Her er både avisarkiv, patentarkiv, fotoarkiv, gjenstandsarkiv og det største, iddisarkivet, med nær 40 000 registreringer.

Hermetikkmuseet-båkgården-Eksteriør-2