acceptedPage 1Page 1clockclosePage 1facebookPage 1Page 1linkedinPage 1Page 1searchsearchtwitterPage 1must-bg

Tegnspråk

i byggeperioden!

Selv om vi har stengt museet mens vi bygger nytt, og slår oss sammen med Norsk grafisk museum, kan du oppleve de gamle utstillingene på tegnspråk!


Norsk hermetikkmuseum og Statped utviklet i 2016 en tegnspråktolket versjon av vår omvisning på museet. Se alle filene nedfor:


OM PROSJEKTET

Målsettingen med prosjektet «Tegnspråktolking på Norsk hermetikkmuseum» er å bidra til inkludering og deltakelse for alle med hørselstap.

«Tegnspråkopplæring for foreldre i Rogaland» benyttet i 2015 Norsk Hermetikkmuseum til å praktisere tegnspråk og lære om Stavangers historie. Etter besøkene på Norsk hermetikkmuseum hadde Statped og NHM flere samtaler om tegnspråklige oversettelser av den skrevne informasjonen på museet. Statped mente at NHM burde ha tilgjengelig informasjon på tegnspråk. Helt i tråd med den nye samarbeidsavtalen mellom Statped og Språkrådet, mente Statped at dette ville synliggjøre tegnspråk i det offentlige rom.

Foto: (stillbilde fra filmene) Petter Sørensen og Kristin Vidvei har sammen med museet jobbet med manus, der en vanlig guidet tur er blir omsatt til tegnspråk.