acceptedPage 1Page 1clockclosePage 1facebookPage 1Page 1linkedinPage 1Page 1searchsearchtwitterPage 1must-bg

Stavanger på boks

TILBUD FRA JANUAR 2021

NB! Fordi Norsk hermetikkmuseum skal rehabiliteres tilbys dessverre ikke dette undervisningstilbudet før januar 2021. Les mer om her.

Bli godt kjent med Stavangers historie på bare en dag! I formidlingsopplegget «Stavanger på boks» dykker vi ned i byhistorien fra flere vinkler, og samlet kan elevene danne seg et bilde rundt hvorfor byen Stavanger oppstod, hvordan utviklingen har ledet oss fram mot dagens situasjon, og ikke minst avgjørende faktorer for vekst, fall og igjen ny vekst. Hovedfokus ligger på vår nære fortid og på dagligliv, næringsutvikling og byvekst de siste to hundre år.

3 MUSEER PÅ EN DAG
I løpet av dagen besøkes kulturhistoriske utstillinger på Stavanger museum, Stavanger maritime museum og Norsk hermetikkmuseum. Hvert museum har sin innfallsvinkel på stavangerhistorien, noe som samlet gir et sammensatt og helhetlig bilde.

Elevene får:

  • Oversikt over de siste 200 års sjøfarts- og økonomiske historie, årsaker og sammenhenger. Perioden 1808 og fram til vår tid har betydd enorm vekst for Stavanger.
  • Lære om Stavanger på Alexander Kiellands tid gjennom omvisning, tekstutdrag og hørespill i de byhistoriske utstillinger på Stavanger museum.
  • Bli med til Gamle Stavanger og inn i to bygninger i Øvre Strandgate; nr 88 og nr. 90.
  • Elevene får være med på jobb i hermetikkfabrikken og bli kjent med perioden da Stavanger tjente sine penger på brisling.
  • Besøke Arbeiderboligen i Øvre Strandgate 90 og se på boforhold i Stavanger for 100-150 år siden.

BESTILL BESØK:
E-post: formidling.kultur@museumstavanger.no
Tlf: 407 28 432

Hilde-Thomsen-tegning-forminsket.jpg#ass