Page 1Page 1clockclosePage 1facebookPage 1Page 1linkedinPage 1Page 1searchsearchtwitterPage 1must-bg

Intro

Møt språket- på museum

Ta norskopplæringen ut av klasserommet med vårt nye formidlingsprogram Intro. Tilbudet er rettet mot elever i innføringsklasser ved Læringssenter, mottaksskoler i videregående skole og norsk-introklasser ved universitetet. Intro tilbys ved åtte av våre museer, i og rundt sentrumskjernen i Stavanger.

Intro er en introduksjon til en ny by, et nytt språk og til våre museer. Formidlingsprogrammet er tilpasset elever som følger læreplan i Grunnleggende norsk for språklige minoriteter og tar opp krav til grunnleggende ferdigheter og kompetansemål herfra. Intro fungerer som et supplement til den ordinære klasseromsundervisningen. Gjennom programmet utvikler elevene sin språkkompetanse samtidig som de får en mulighet til å bli bedre kjent med byen og regionen.

Nyankomne elever på nivå 1 i norskopplæringen får tilbud om et opplegg der selve språklæringen står i sentrum. Økt begrepsforståelse og ordforråd danner grunnlaget for denne formidlingen. Elever som er på nivå 2 og 3 får tilbud om museumsbesøk som ligger tettere opp mot våre ordinære formidlingstilbud, der innholdet er tilpasset klassens språklige ferdigheter. 

Når elevene besøker Norsk hermetikkmuseum vil de få en innføring i Stavangers næringshistorie, fra den gangen hermetikkindustrien dominerte i byen. Den første hermetikkfabrikken, Stavanger Preserving, ble etablert i Stavanger i 1873 og den siste fabrikken i byen la ned i 1982, det samme året som Norsk Hermetikkmuseum åpnet. Den siste hermetikkfabrikken i Norge som la brisling i boks la ned i 2008.

Eksporten av hermetikk var størst i 1922 da vi eksporterte tilsvarende 350 millioner hermetikkesker til utlandet. Når vi studerer eksporttallene ser vi at vi har solgt fiskehermetikk til over 100 land. Når Intro-gruppene besøker oss, er denne store eksporten en av innfallsvinklene til å forstå Stavanger som næringsby, for Stavanger har siden begynnelsen av 1800- tallet vendt seg utover mot utenlandske markeder. Mange av elevene vil ha stor glede av å få se (iddisar) hermetikkboksetiketter fra sine hjemland.

Historien fortelles gjennom aktivitet og enkel  dramatisering der elevene får kle seg ut som arbeidere og prøve noen av arbeidsoppgavene til en mann eller kvinne som jobbet i hermetikkindustrien.