Page 1Page 1clockclosePage 1facebookPage 1Page 1linkedinPage 1Page 1searchsearchtwitterPage 1must-bg

Iddis

Velkommen til konkurranse!
IDDIS er en årlig konkurranse for elever ved programfag medier og kommunikasjon vg1 og programfag kunst, design og arkitektur vg 1 i videregående skole. Hvert år har sitt tema, mens rammene for utfordringen er den samme: Elevene skal designe en iddis, en hermetikkboksetikett.

Årets oppgave er å designe en iddis ut i fra tema kjønnsroller
Oppgavetekst:
Design en iddis som reklame for sardiner der menn eller kvinner er motiv. Forhold dere til denne teksten fra Markedsføringsloven:  Annonsør og den som utformer reklamen skal sørge for at reklamen ikke er i strid med likeverdet mellom kjønnene, og at den ikke utnytter det ene kjønns kropp eller gir inntrykk av en støtende eller nedsettende vurdering av kvinne eller mann (Markedsføringsloven, §2, annet ledd).  

BESØKE MUSEET 
For å delta i konkurransen må klassen besøke Norsk hermetikkmuseum i Gamle Stavanger i løpet av en dag i januar, februar eller mars 2017. Vi har god kapasitet på torsdager, men andre dager er også mulige! På hermetikkmuseet vil elevene få omvisning i fabrikken og mer informasjon og inspirasjon til å designe en iddis. 

DEADLINE
Klassens bidrag må leveres samlet innen 1. april 2017. Juryen vil i løpet av april plukke ut vinnerne. 

BOOKING
Book besøket på hermetikkmuseet her: formidling.hermetikk@museumstavanger.no
Under besøket på Norsk hermetikkmuseum får du lære hva iddiser er, og hvorfor de har vært viktige for å markedsføre sardiner. Du får også høre om forskjellen på iddisar der damer er motivet, og der menn er motiv. 

KRAV TIL UTFORMING
Iddisen skal være i A4-format basert på egen tegningeller foto (altså ikke hentet fra Internett). På iddisen skal det fremgå: fabrikknavn, varemerke, størrelse og innhold. Språket skal være norsk eller engelsk.

LAGRING OG MERKING 
Vi ber om at iddisene blir lagret på minnepinne ellerplater som enkle pdf-filer og navnet slik: 
Skolenavn-programfag- elevfornavn-etternavn-iddisnavn.pdf 
Eksempel: time-mk-britt-hansen-dameiddis.pdf

OBS! Hvis elevens navn mangler, risikerer dere at iddisen ikke blir vurdert av juryen.

IDDIS GRAND PRIX
11. mai kl. 13 ønsker vi dere tilbake til Stavanger, til IDDIS GRAND PRIX på Tou Scene hvor vi deler ut priser til vinnere og deltakere som får hederlig omtale. Nærmere invitasjon til arrangementet kommer når datoen nærmer seg.

Innsending til: Museum Stavanger, v/ Piers Crocker - IDDIS 2017, Musegt. 16, 4010 Stavanger.