must-bgPage 1Page 1clockclosePage 1facebookPage 1Page 1linkedinPage 1Page 1searchsearchtwitterPage 1

Fabrikkarbeidere

livet i industrien

Gjennom en omvisning i fabrikken får elevene bli kjent med Stavanger som hermetikkhovedstad. Stikkord: Fabrikk, arbeid, lønn, priser, yrker, arbeidsforhold, streik, industriell revolusjon, eksport og import. Eget ressurshefte følger opplegget.

BESTILL BESØK
Tlf: 45236549
E-post: formidling.hermetikk@museumstavanger.no


RESSURSER FOR LÆRERE
Museet har utarbeidet en tekstsamling: FABRIKKARBEIDERE som er spesielt rettet mot formidling på Norsk hermetikkmuseum. De ulike oppslagene kan brukes i forkant eller etterkant av et besøk, som forberedelse og til inspirasjon eller etterarbeid og ettertanke.
Last ned heftet her: FABRIKKARBEIDERE

Vesterålens fiskebollar
Her kan du bli med gjennom hele produksjonen fra fisk til fiskeboller. I denne reportasjen fra 1974 er det Vesterålens fiskeboller som kommer på boks langs samlebåndet i fiskefabrikken. Du ser også hurtigruteskipet MS Nordstjernen legge til havn på Sortland, det viktigste handelssenteret i Vesterålen. Vesterålen er et øysamfunn i Nordland. Første gang sendt 16. april 1974, NRK. Ingrid Espelid Hovig kommenterer.

Brisling blir storindustri
Stavanger var hermetikkbyen fremfor noen i Norge, og i 1879 ble brisling for første gang lagt i hermetikkbokser her.Men rundt 1930 gikk industrien inn i en krise, og mangel på brisling førte etter hvert til at også småsild ble hermetisert.På det meste var 10.000 arbeidere på tilsammen 200 sardinfabrikker rundt om i landet. Bransjen hadde gode vilkår frem til 1950-tallet, men fikk da sterk konkurranse fra utlandet. Overfiske førte dessuten til mangel på råvarer og det ble etterhvert en ny krise i næringen. Nedgangstiden rammet særlig distrikter hvor brislingindustrien var hovednæring. I byene fant arbeiderne seg annet arbeid, og her var ikke krisen like stor.

Se gjerne denne lille filmen om landets første kvinnelige fabrikkinspektør: 
Betzy Kjelsberg