must-bgPage 1Page 1clockclosePage 1facebookPage 1Page 1linkedinPage 1Page 1searchsearchtwitterPage 1

Barnearbeid

prøv dere som fabrikkarbeidere

På Norsk Hermetikkmuseum får du høre historier om barn som jobbet på hermetikkfabrikker i Stavanger og du får et innblikk i deres arbeidsdag i en autentisk fabrikk. Hvordan var forholdene for barn i Stavanger for over hundre år siden da hermetikkindustrien blomstret? Hva sa fabrikktilsynsloven fra 1892 om barn i Stavanger? Elevene lærer om hvordan det var å jobbe på en hermetikkfabrikk rundt år 1900. Hva er egentlig hermetikk og hvorfor hermetikk har så lang holdbarhetsdato? Hvem jobbet på fabrikkene og hvilke arbeidsoppgaver hadde de?

BLI MED "PÅ LEGEN"
Elevene får kle seg ut som hermetikkarbeidere og stemple inn på stemplingsuret for deretter å gå på jobb i den gamle hermetikkfabrikken. De får lukte og smake sardiner, legge fisk i boks, høre om iddisar og hvis det blir tid, spille mablis (klinkekulespill) i museets andreetasje.

BESTILL BESØK
Tlf.: 452 36 549
E-post: formidling.hermetikk@museumstavanger.no

Hermetikkmuseet-aktivitet-barn-2012-foto

Artikkel om barnearbeid i "Stavangeren": kan du laste ned her.

Film om Betzy Kjeldsberg. Norges første kvinnelige fabrikkinspektør.