acceptedPage 1Page 1clockclosePage 1facebookPage 1Page 1linkedinPage 1Page 1searchsearchtwitterPage 1must-bg

Angus Watson

TILBUD FRA JANAUR 2021

Er du lærer for medier og kommunikasjon eller Medieproduksjon?

Omvisning i fabrikken der elevene får høre historien om Angus Watson, engelskmannen som kom til Stavanger på begynnelsen av 1900-årene og snudde hermetikkindustrien i byen på hodet med måten han tenkte markedsføring på. Han ble sett på som viktig og betydningsfull, men mange opplevde ham også som en trussel mot det bestående. Hermetikkindustrien i Stavanger var på vei oppover, men det er liten tvil om at uten Angus Watson hadde aldri hermetikkindustrien i Stavanger blitt så stor som den ble.


BESTILL BESØK
Tlf: 45236549
E-post: formidling.hermetikk@museumstavanger.no